نمایش یک نتیجه

یخچال و فریزر خوابیده رو باز پرده هوا یا یخچال روباز بهترین انتخاب برای نمایش و نگه داری مواد غذایی در فروشگاه هاست. صنایع برودتی فریدونی تولید کننده یخچال های صنعتی

یخچال و فریزر خوابیده رو باز پرده هوا

یخچال و فریزر خوابیده روباز

یخچال های سوپر مارکت تولید شده در صنایع برودتی فریدونی