نمایش دادن همه 3 نتیجه

فریزر ایستاده فروشگاهی در طرح ها، ابعاد و رنگ های متفاوت تولید شده در صنایع برودتی فریدونی با بیش از پنج دهه فعالیت می باشد.

فریزر ایستاده فروشگاهی

فریزر ایستاده فروشگاهی

یخچال های رستوران و کبابی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی

فریزر ایستاده فروشگاهی

فریزر ایستاده فروشگاهی

یخچال های رستوران و کبابی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی

فریزر ایستاده فروشگاهی

فریزر ایستاده فروشگاهی

یخچال های رستوران و کبابی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی