یخچال و فریزر صندوقی 4 درب

یخچال فریزر و بستنی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی