نمایش دادن همه 3 نتیجه

یخچال فریزرها و بستنی ها را با بهترین قیمت و مشخصات فنی محصول را فقط از صنایع برودتی فریدونی بخواهید. جهت سفارش کافیست تماس بگیرید

یخچال فریزرها و بستنی ها

فریزر تاپینگ بستنی

یخچال فریزر و بستنی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی

یخچال فریزرها و بستنی ها

فریزر تاپینگ بستنی

یخچال فریزر و بستنی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی

یخچال فریزرها و بستنی ها

یخچال فریزر و بستنی

یخچال فریزر و بستنی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی