نمایش یک نتیجه

یخچال و فریزر میز کاری یا رویه مسطح جزء تجهیزات برودتی آشپزخانه صنعتی می باشد. د رابعاد متفاوت می باشد

فریزر صندوقی

یخچال و فریزر میزکار

یخچال فریزر و بستنی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی