پروژه قنادی سهروردی

قنادی ناتلی _ سهروردی

تاریخچه قنادی ناتلی قنادی ناتلی تا قبل از سال85 با نام ناتالی و به صورت صنفی مشغول به فعالیت بوده است و از سال 85 با توجه به فعالیت شرکت صنایع شیرینی طلوع سلامتی و ارزش گذاری به نام های اصیل ایرانی، ناتالی به ناتلی تغییر نام پیدا کرده است. ناتلی با پشتوانه تجربه 80 […]