پروژه سوپر پروتئین

یخچال های ویترینی فروشگاهی تولید شده در صنایع برودتی فریدونی

راه اندازی سوپر پروتئینی امروزه با توجه به تغییر فرهنگ غذایی مردم مصرف، مواد پروتئینی مانند سوسیس، کالباس و … بسیار زیاد شده است و مردم هم بخشی از سبد غذایی خود را اختصاص به فست فودها داده اند. پس با وجود این تغییر ذائقه مردم به سمت مواد پروتئینی و از طرفی وجود فست […]