سوپر پروتئین بکام (فروشگاه فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی) در محله ونک تهران واقع شده است. این فروشگاه توسط صنایع برودتی فریدونی طراحی و تجهیز شده است.