پروژه های
صنایع برودتی فریدونی

صنایع برودتی فریدونی با بیش از 5 دهه فعالیت در حوزه طراحی فروشگاه های زنجیره ای و تولید یخچال های صنعتی و برودتی در کشور در این صفحه بخشی از پروژه های برگزیده خدمتتان معرفی می گردد.